KREDITTKORT AVTALE?

Om man vil eie et kredittkort må man tegne en avtale med kredittkort selskapet av et eller annet slag. Det er viktig for kortselskapet å kartlegge hvem brukeren er, samtidig som det er viktig for brukeren å se at kredittkort selskapet er seriøst som benytter seg av en kontrakt. Hadde de ikke kunne tilby en form for kontrakt, hadde det ikke fått mange kundene heller.

Avtalen mellom kortselskap og korthaver kan være forholdsvis enkel. Man kan bestille kredittkortet på nettet og få ettersendt avtalen per post, elektronisk eller vanlig.  Denne avtalen må da signeres for hånd og sendes inn eller man kan kvitere med Min – Id elektronisk. Dette er opp til kredittkort selskapet og forskjellig fra selskap til selskap. Veldig kort må man samtykke til selskapets betingelser, i betingelsene står alt man trenger å vite, og det er små eller ingen forskjeller fra selskap til selskap. Forskjellen mellom selskapene er rabatt avtalene og eventuelle renter.

Før man skriver under eller signerer må man som nevnt over lese igjennom betingelsene i kontrakten, det er viktig å se hva man binner seg til. De fleste kredittkort selskap har veldig greie avtaler, ingen stor overraskelser. Kredittkort utstederne vil jo at så mange som mulig skal tegne avtaler og bestille kredittkort. Hadde de gjort det vanskelig ville det ikke vært mange som søkte om kredittkort. Gå inn på nettet å lag en avtale du også!

KAN MAN BETALE MED KREDITTKORT OVER ALT?

I dag er det like vanlig å bruke kredittkort som det er å bruke sitt vanlige bankkort. En av grunnene til det er at man stort sett kan bruke det over hele verden, uansett om det er på restaurant eller i butikk. Så lenge stedet har oppkobling til VISA er det ingen problemer å bruke kredittkortet. I dag behøver det heller ikke koste noe ekstra om man bruker kredittkortet istedenfor bankkortet, så lenge man betaler hele beløpet ved forfall betaler man ingenting ekstra.

Den største grunnen til at flere og flere bruker kredittkort er nettopp fordi det er blitt så vanelig. Det er ikke noe problem å skaffe seg et kredittkort nå om dagen. Å kunne ha den ekstra friheten som et kredittkort gir er lokkende for flere og flere. Men med frihet så kommer ansvar, det er veldig viktig i bruken av et kredittkort å være disiplinert. Er man ikke det kan man fort få uønsket gjeld.

Som regel er det aldri noe problem å betale med kredittkort, det pleier å stå skrevet enkelte steder hva slags betalings kort man kan bruke. Gjør det ikke det, er det ingenting i veien for å spørre noen som jobber der om de tar det kredittkortet du har, før man eksempelvis setter seg ned og bestiller mat.

ER DET LIK RENTE PÅ ALLE KREDITTKORT?

Rentene på kredittkortene er forskjellige fordi de blir utstedt av forskjellige selskaper. De skal også ha litt ekstra tilbake i form av renter for at de låner deg penger til å begynne med. Veldig mange kort har høyere rente fordi de kan tilby ekstra gode rabatter i forhold til et kredittkort som ikke har noen særlig rabatter i det hele tatt. Det er også forskjellig renter på kort fordi de er egnet til hvert sitt bruk. En annen grunn er at de forskjellige kredittkort firmaene har forskjellige bakgrunner, eksempelvis har et kredittkort utstedt fra en bank litt lavere rente enn et kredittkort utgitt fra THORN.

Det beste man kan gjøre for å unngå de høyeste rentene er å lete og undersøke nettet nøye. Bruke lang tid på å finne det kredittkortet som er best for deg. Det er ikke alltid like lett så det gjelder å være tålmodig. Men det lønner seg, for det er mye rart der ute som man nødig vil ende opp med å bruke.

De fleste kredittkort utstedere har eks antall dager som er gebyr frie. Det betyr i realiteten at om regningene blir betalt ved forfall og hele beløpet blir dekket slipper man å betale renter på beløpet man har brukt. På denne måten kan man faktisk spare penger på å bruke kredittkortet.  Vær smart og betal hele beløpet ved forfall.

FARLIG Å BRUKE KREDITTKORT?

Det er ikke direkte farlig å bruke et kredittkort, men det kan være farlig å missbruke et kredittkort. Farlig bruk kan oversettes til feil bruk av kredittkort. Det er uheldig å pådra seg uønsket gjeld på grunn av feil bruk. Ved feil bruk menes at man bruker kredittkortet selv om man ikke har penger til det. Ved å bruke kredittkortet bruker man penger man i realiteten ikke har.

Som en god start før man begynner å bruke kredittkortet, til og med før man søker om et kredittkort. Kan være å sette opp budsjett for å se hva man har råd til å bruke etter at alle faste kostnader er trukket fra. Bruk kun kredittkortet om det er helt nødvendig, å ha en ekstra back up til en hver tid er ikke så dumt.

Ved å bruke kredittkortet feil er også nedbetalingen på kredittkortet tatt med. Etter at man har tatt i bruk kredittkortet vil man etter eks antall dager få en reining på det beløpet man har brukt. Og som regel vil det beløpet ennå ikke være berørt av renter. Derfor er det viktig å betale hele beløpet ved forfall. På denne måten vi man kunne unngå de høye rentene hver gang. Betaler man kun inn minimumsbeløpet vil det løpe renter på det beløpet som er utenforstående. Så vær smart og betal tilbake hele beløpet med det samme.

KAN MAN ENDRE KODE PÅ KREDITTKORTET?

Det kan være mange grunner for at man må endre kode på kredittkortet. Som oftest har koden kommet på avveie eller at man ikke er sikker på om det kun er en selv som har kjennskap til koden på kortet. Har man den minste misstanke om at kredittkort koden er kjent for flere enn en selv, send inn kortet å få et nytt tilsendt.

Endre koden på kredittkortet kan man gjøre selv. Ved flere kort kan man gjøre dette i en minibank. Om det ikke går må man ta kontakt med kredittkort utstederen så gjør de det for deg. Flere steder vil man automatisk få et nytt kredittkort tilsendt og man må sende det gamle tilbake eller klippe det opp i mange biter.  Bestiller man et kredittkort fra din faste bank, vil man som regel få den samme koden på kredittkortet som man har på bankkortet.

Koden på kredittkoret må skiftes om man mister kredittkortet, det blir stjålet og eller at det er mistanke om at noen andre vet om koden. Dette er som regel veldig enkle grep å følge. Det er viktig og ikke vente med å gjøre dette, da kortet i mellom tiden kan bli missbrukt av uvedkommende og påføre innhaver mer gjeld enn ønskelig.

ØDELAGT KREDITTKORT?

Det kan være mange grunner til at et kredittkort blir ødelagt. Som oftest blir chippen eller magnetstripen så slitt at kortet ikke virker mer. Mange ganger kan det bli ødelagt ved at det blir bøyd og at det knekker. Når det skjer kan det ikke brukes mer. Et kort vil jo også være ødelagt om det er mistet eller stjålet, ta kontakt med utstederen så de får sperret kortet om dette skjer.

Om man har et kredittkort som ikke virker mer, kan man enten sende det inn til utsteder eller klippe det i mange biter. Om man klipper det opp blir det helt umulig å bruke kortet igjen. Det er den beste måten å ødelegge et gammelt eller slitt kort på. Det er veldig viktig om kortet ikke virker mer å si ifra til kort utsteder, på den måten kan de sperre kortet om det er nødvendig.

Om kredittkortet blir ødelagt og man vil ha et nytt, må man søke om å få et nytt kort. Man kan ta kontakt med utstederen og fortelle hva som har skjedd så forteller de hva man skal gjøre. Kanskje sender de deg et nytt kort eller man får beskjed om å søke om et nytt. Vanligvis vil det ikke være noe problem å søke om et nytt kort.

FØLGER DET MED EN NETTBANK TIL KREDITTKORTENE?

Nettbanken gjør det enklere for deg som bruker, å ha oversikten på økonomien. Det er enklere til en vær tid å se hva pengene faktisk går til. Men det er ikke alle kredittkortene som har en nettbank side. De fleste seriøse aktørene har skaffet seg tilgang til en form for nettbank. Vi vet jo alle at kredittkortene vi får utstedt av vår egen bank har tilgang til nettbank, men det er ikke alltid det lønner seg å ha kredittkort og bankkort fra samme utsteder.

Om man ikke har tilgang til noe nettbank med sitt kredittkort, kan man gjøre noen enkle grep for å ha en grei oversikt på hva man bruker pengene på. Prøv og ikke bruk kortet mer en nødvendig, skriv opp hva som blir kjøpt å ta vare på kviteringene. Dette er enkle ting man kan gjøre i hverdagen for å opprettholde kontrollen.

Den enkleste måten å skaffe seg et kredittkort med nettbank er å søke om et kredittkort i ens egen bank. Vil man unngå å ha to kort fra samme bank, må man sjekke med andre utstedere om de har tilgang til en nettbank. Gå inn på nettet, les og undersøk med andre aktører hva de kan tilby. De kan ha likeså gode betingelser som din vannlige bank.

KAN MAN VARIERE DE MÅNEDLIGE BELØPENE?

Det kan være mange grunner til og ikke betale hele beløpet ved forfall. Kanskje er beløpet så høyt at man ikke har nok penger på konto, kanskje dukket det opp en uforutsett regning eller om man skal få pengene til å strekke til den måneden kan man ikke betale mer enn minste beløpet. Uansett så lenge man betaler minste beløpet er det greit. Dette er nok grunne til at så mange faktisk kan håndtere en mindre kredittkort gjeld.

Stort sett kan man bestemme selv hvor mye man vil betale tilbake ved forfall. Men det er en regel som de fleste kredittkort selskapene holder ved, og det er at man minst må betale tilbake 4 prosent av det utenforstående beløpet. Betal inn så mye du vil så lenge det er over 4 prosent. Dette er som regel et minimums beløp som er overkommelig for de fleste. Og klarer man ikke det, skal man ikke eie et kredittkort.

Det er ikke vanskelig å betale en annen sum enn den som står på fakturaen. Bare husk at du må betale en minimums sum som er oppgitt. Man gjør som man pleier i nettbanken, plotter inn kid nummer, konto, beløp og betaler. Men husk at det lønner seg å betale hele beløpet ved forfall, på den måten slipper man renter på det utestående beløpet. Det er ikke nødvendig å innformere om hvilket beløp man betaler inn for vær måned, det gjør selskapene selv ved å oppgi en minimums sum.

HVOR MYE KAN JEG FÅ INNVILGET PÅ KREDITTKORTET?

Det blir satt en maks grense på kredittkortet for at folk ikke skal kunne låne eller bruke over evne. Det er viktig for folk å forstå at det kan bli tomt på kredittkort kontoen også og at det ikke bare er å be om mer i kreditt. Ved å sette en grense, er kredittkort selskapene med på å hindre at folk får uønsket gjeld.

Det varierer fra kredittkortselskap til kredittkortselskap hvor mye som blir innvilget. Kriteriene som stilles varierer også. De vanligst beløpene ligger på mellom 5000 – 50 000 og 10 000 – 100 000 kroner, hva man får kommer an på hvor mye man har i inntekt og hvorvidt den er stabil eller ikke. Jo mer man tjener jo mer kan man få innvilget i kreditt. Ønsker man høyere kreditt enn det man i første omgang fikk innvilget kan man søke om mer i kreditt etter at de to første fakturaene er betalt inn ved forfall.

For å få innvilget kreditt på et kredittkort må man søke om det. Man søker på vanlig måte om et kredittkort på nettet. I de fleste søknader må man oppgi fast inntekt, hvor lenge man har vært aktiv i arbeidslive og om man har noen registrerte betalings anmerkninger. Når det er gjort og søknaden er sendt inn vil kredittkort selskapet ta enn kredittsjekk på deg. Og ut i fra hva den sier vil selskapet innfri og gi deg den kreditten som passer for deg.

VIKTIGE SPØRSMÅL TIL BRUK AV KREDITTKORT

Det er viktig å vite at ved bruk av kredittkortet, bruker man penger som ikke er ens egne. Alt som går ut av kredittkortet må på et eller annet tidspunkt betales tilbake. Og det med renter, det vil si om man ikke betaler tilbake beløpet på avtalt tid, løper det renter på det resterende beløpet. Er man ikke disiplinert i bruken av kredittkortet er det lett å miste oversikten og man kan fort få en uønsket gjeld.

Bruk kredittkortet kun i nødssituasjoner er en grei regel. Ha det med deg men bruk det kun om man er nødt. Kredittkort kan være smart å ha med seg på tur til utlandet. I utlandet er et av de stedene hvor et kredittkort er lurt å bruke. Ved bruk av kredittkort på reise stiller man sterkere i kampen med lomme tyver og svindlere. En av de store fordelene med et kredittkort er at pengene ikke forsvinner direkte ut av kontoen. Kredittkortselskapet legger ut for kjøpet og de krever først at du betaler tilbake eksempelvis 40 dager senere. På denne måten vil man alltid ha penger når man er ute og reiser, vel og merke om din kredittgrense ikke er overskredet eller brukt opp.

Før man skaffer seg et kredittkort er det viktig å sette opp et budsjett for å finne ut hva man har råd til, hvor mye penger kan man bruke ekstra vær måned. Har man råd til å betale kredittkort regningen når den kommer i slutten av måneden? Det lønner seg å betale hele det utenforstående beløpet ved forfall, på denne måten unngår man unødig høye renter på det resterende beløpet. Be aldri om en høyere kredittgrense en man har råd til, det er fristende å be om 50 tusen kroner ekstra men det er ikke smart. Lykke til.