FARLIG Å BRUKE KREDITTKORT?

Det er ikke direkte farlig å bruke et kredittkort, men det kan være farlig å missbruke et kredittkort. Farlig bruk kan oversettes til feil bruk av kredittkort. Det er uheldig å pådra seg uønsket gjeld på grunn av feil bruk. Ved feil bruk menes at man bruker kredittkortet selv om man ikke har penger til det. Ved å bruke kredittkortet bruker man penger man i realiteten ikke har.

Som en god start før man begynner å bruke kredittkortet, til og med før man søker om et kredittkort. Kan være å sette opp budsjett for å se hva man har råd til å bruke etter at alle faste kostnader er trukket fra. Bruk kun kredittkortet om det er helt nødvendig, å ha en ekstra back up til en hver tid er ikke så dumt.

Ved å bruke kredittkortet feil er også nedbetalingen på kredittkortet tatt med. Etter at man har tatt i bruk kredittkortet vil man etter eks antall dager få en reining på det beløpet man har brukt. Og som regel vil det beløpet ennå ikke være berørt av renter. Derfor er det viktig å betale hele beløpet ved forfall. På denne måten vi man kunne unngå de høye rentene hver gang. Betaler man kun inn minimumsbeløpet vil det løpe renter på det beløpet som er utenforstående. Så vær smart og betal tilbake hele beløpet med det samme.

KAN MAN ENDRE KODE PÅ KREDITTKORTET?

Det kan være mange grunner for at man må endre kode på kredittkortet. Som oftest har koden kommet på avveie eller at man ikke er sikker på om det kun er en selv som har kjennskap til koden på kortet. Har man den minste misstanke om at kredittkort koden er kjent for flere enn en selv, send inn kortet å få et nytt tilsendt.

Endre koden på kredittkortet kan man gjøre selv. Ved flere kort kan man gjøre dette i en minibank. Om det ikke går må man ta kontakt med kredittkort utstederen så gjør de det for deg. Flere steder vil man automatisk få et nytt kredittkort tilsendt og man må sende det gamle tilbake eller klippe det opp i mange biter.  Bestiller man et kredittkort fra din faste bank, vil man som regel få den samme koden på kredittkortet som man har på bankkortet.

Koden på kredittkoret må skiftes om man mister kredittkortet, det blir stjålet og eller at det er mistanke om at noen andre vet om koden. Dette er som regel veldig enkle grep å følge. Det er viktig og ikke vente med å gjøre dette, da kortet i mellom tiden kan bli missbrukt av uvedkommende og påføre innhaver mer gjeld enn ønskelig.