KAN MAN ENDRE KODE PÅ KREDITTKORTET?

Det kan være mange grunner for at man må endre kode på kredittkortet. Som oftest har koden kommet på avveie eller at man ikke er sikker på om det kun er en selv som har kjennskap til koden på kortet. Har man den minste misstanke om at kredittkort koden er kjent for flere enn en selv, send inn kortet å få et nytt tilsendt.

Endre koden på kredittkortet kan man gjøre selv. Ved flere kort kan man gjøre dette i en minibank. Om det ikke går må man ta kontakt med kredittkort utstederen så gjør de det for deg. Flere steder vil man automatisk få et nytt kredittkort tilsendt og man må sende det gamle tilbake eller klippe det opp i mange biter.  Bestiller man et kredittkort fra din faste bank, vil man som regel få den samme koden på kredittkortet som man har på bankkortet.

Koden på kredittkoret må skiftes om man mister kredittkortet, det blir stjålet og eller at det er mistanke om at noen andre vet om koden. Dette er som regel veldig enkle grep å følge. Det er viktig og ikke vente med å gjøre dette, da kortet i mellom tiden kan bli missbrukt av uvedkommende og påføre innhaver mer gjeld enn ønskelig.