ØDELAGT KREDITTKORT?

Det kan være mange grunner til at et kredittkort blir ødelagt. Som oftest blir chippen eller magnetstripen så slitt at kortet ikke virker mer. Mange ganger kan det bli ødelagt ved at det blir bøyd og at det knekker. Når det skjer kan det ikke brukes mer. Et kort vil jo også være ødelagt om det er mistet eller stjålet, ta kontakt med utstederen så de får sperret kortet om dette skjer.

Om man har et kredittkort som ikke virker mer, kan man enten sende det inn til utsteder eller klippe det i mange biter. Om man klipper det opp blir det helt umulig å bruke kortet igjen. Det er den beste måten å ødelegge et gammelt eller slitt kort på. Det er veldig viktig om kortet ikke virker mer å si ifra til kort utsteder, på den måten kan de sperre kortet om det er nødvendig.

Om kredittkortet blir ødelagt og man vil ha et nytt, må man søke om å få et nytt kort. Man kan ta kontakt med utstederen og fortelle hva som har skjedd så forteller de hva man skal gjøre. Kanskje sender de deg et nytt kort eller man får beskjed om å søke om et nytt. Vanligvis vil det ikke være noe problem å søke om et nytt kort.